Latest Publications

SDG na Noci výskumníkov

2023-09-26T11:18:54+00:00

Na Týždni vedy a techniky na výstavisku Incheba v Bratislave v dňoch 9. a 10. novembra 2017 sme prezentovali unikátnu technológiu na čistenie odpadových vôd použitím bórom dopovaných diamantových elektród.

SDG na Noci výskumníkov2023-09-26T11:18:54+00:00

Simulátor čistenia odpadových vôd

2023-09-26T10:58:34+00:00

Simulátor čistenia odpadových vôd Exponát má za úlohu predstaviť laickej verejnosti spôsob odstraňovania znečistenia vôd (potravinárske farbivo) pomocou diamantových elektród elektrochemickými technikami. Umožňuje nastavenia rôznych parametrov procesu čistenia s odberom vzoriek a následným vizuálnym pozorovaním efektivity čistenia.

Simulátor čistenia odpadových vôd2023-09-26T10:58:34+00:00

Diamanty pre vysokoúčinné odstraňovanie vírusov, rezistentných baktérii a mikropolutantov z vôd

2023-09-26T11:00:16+00:00

Diamanty pre vysokoúčinné odstraňovanie vírusov, rezistentných baktérii a mikropolutantov z vôd V súčasnosti už vieme, že vírus SARS-CoV-2 je schopný kontaminovať rôzne povrchy najmä papier a plast a zotrvať na nich po dobu dlhšiu ako 24 hodín (závisí to však od viacerých faktorov). V súvislosti s prenosom vírusu SARS-CoV-2 v populácii je [...]

Diamanty pre vysokoúčinné odstraňovanie vírusov, rezistentných baktérii a mikropolutantov z vôd2023-09-26T11:00:16+00:00

Týždeň vedy a techniky 2017

2019-07-22T10:42:00+00:00

Na Týždni vedy a techniky na výstavisku Incheba v Bratislave v dňoch 9. a 10. novembra 2017 sme prezentovali unikátnu technológiu na čistenie odpadových vôd použitím bórom dopovaných diamantových elektród.

Týždeň vedy a techniky 20172019-07-22T10:42:00+00:00
Go to Top