Simulátor čistenia odpadových vôd

Exponát má za úlohu predstaviť laickej verejnosti spôsob odstraňovania znečistenia vôd (potravinárske farbivo) pomocou diamantových elektród elektrochemickými technikami. Umožňuje nastavenia rôznych parametrov procesu čistenia s odberom vzoriek a následným vizuálnym pozorovaním efektivity čistenia.

Zdieľajte tento článok