Piliere nášho výskumu

Naše výskumné aktivity realizujeme s ohľadom na dosiahnutie výstupov použiteľných v praxi. Sme zapojení do národných a nadnárodných výskumných projektov a do výskumných aktivít aktívne zapájame naších študentov. Medzi hlavné piliere nášho výskumu patrí najmä

 • Príprava tenkých vrstiev – diamant, bórom dopovaný diamant, DLC, grafit, kovy…

 • Analýza tenkých vrstiev – Rastrovacia elektrónová mikroskopia, Ramanova spektroskopia, voltampérometria…

 • Aplikácia – Senzorika, elektronika, čistenie odpadových vôd…

Výskum materiálov

V rámci nášho výskumu sa venujeme príprave a štúdiu najmä uhlíkových tenkých vrstiev ako je diamant, bórom dopovaný diamant, DLC a grafit, no venujeme sa aj príprave kovových vrstiev. Potenciál pripravených materiálov vieme zvýšiť následnou modifikáciou ako je štruktúrovanie a terminácia. Z depozičných metód využívame najmä

 • Chemická depozície z pár – diamant, bórom dopovaný diamant, uhlíkové nanosteny

 • Naprašovanie – DLC, kovy

 • Naparovanie – Meď, zlato, chróm, hliník a ďalšie kovy

Analýza materiálov

Podrobná analýza tvorí podstatnú časť výskumu v oblasti vývoja materiálov, a je nevyhnutná pre správnu optimalizáciu a vyhodnotenie technologických procesov súvisiacich s prípravou a modifikáciou tenkých vrstiev. V rámci diamantovej skupiny pracujeme najmä s nasleddujúcimi analytickými technikami

 • Rastrovacia elektrónová mikroskopia – JSM-7500F, rozlíšenie od 2 nm

 • Ramanova spektroskopia – analýza chemického zloženia látok

 • Potenciostat – elektrochemická analýza látok

 • UV-Vis spektroskopia – analýza kvapalných látok

Testovanie a aplikácie

Vďaka mechanickej stabilite, chemickej inertnosti a širokému potenciálovému oknu je bórom dopovaný diamant  vhodný materiál pre rôzne elektrochemické aplikácie. V rámci elektrochemických aplikácií aplikujeme bórom dopované diamantové vrstvy najmä v nasledujúcich oblastiach

 • Elektrochemické senzory – detekcia ťažkých kovov, pesticídov, liečiv…

 • Čistenie odpadových vôd – vysoká účinnosť degradácie liečiv, rezistentných baktérií, drog a pesticídov

Objavujte spolu s nami

V prípade otázok alebo záujmu o exkurziu nás neváhajte kontaktovať