Slovenská diamantová skupina

Slovenská diamantová skupina (SDG) je zoskupenie mladých vedcov zameraných na výskum a inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov. Začiatky SDG sú datované do konca 90-tych rokov, kedy doc. Štefan Bederka po návrate z výskumného pobytu v Kanade navrhol a skonštruoval prvý HF CVD diamantový reaktor na Slovensku, umiestnený na Fakulte Elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

  • Depozícia uhlíkových materiálov – bórom dopovaný diamant, intrizický diamant, DLC

  • Depozičné metódy – Chemická depozícia z pár aktivovaná žeravými vláknami (HF CVD), Chemická depozícia z pár aktivovaná mikrovlnnou plazmou (MW CVD), naparovanie, naprašovanie, elektrochemická depozícia

  • Analýza materiálov – Rastrovacia elektrónová mikroskopia, Ramanová spektroskopia, elektrochemické analytické metódy

Členovia Slovenskej diamantovej skupiny

Ing. Marian Vojs, PhD.
Ing. Marian Vojs, PhD.
Marian úspešne ukončil štúdium elektroniky v roku 2002 doktorandské štúdium roku 2009. V súčasnosti sa venuje problematike depozície diamantových, uhlíkových a DLC vrstiev a ich charakterizácií a aplikácií.
Ing. Marián Marton, PhD.
Ing. Marián Marton, PhD.
Marian vyštudoval elektroniku v roku 2004 a v roku 2008 získal titul PhD. v odbore elektronika a vákuová technika na STU v Bratislave. V súčasnosti sa venuje výskumu uhlikových materiálov, najmä diamantu, CNT, CNW a DLC.
Ing. Pavol Michniak, PhD.
Ing. Pavol Michniak, PhD.
Pavol úspešne ukončil doktorandské štúdium v oblasti elektroniky a fotoniky v roku 2016 na STU v Bratislave. Jeho výskumné záujmy zahŕňajú najmä prípravu uhlíkových tenkých vrstiev (diamant, uhlíkové nanosteny) chemickou depozíciou z pár. Je zakladateľom a manažérom projektu DIAMANTKY.
Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Miroslav úspešne ukončil inžinierské štúdium v oblasti mikroelektroniky v roku 2014 a doktorandské štúdiium v oblasti elektroniky a fotoniky v roku 2017 na STU v Bratislave. Jeho výskumné záujmy tvorí najmä štúdium uhlíkových materiálov pre aplikácie v elektronike a senzorike.