Loading...
Domov2024-01-22T08:27:35+00:00

Slovenská diamantová skupina

Slovenská diamantová skupina (SDG) je zoskupenie mladých vedcov zameraných na výskum a inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov. Začiatky SDG sú datované do konca 90-tych rokov, kedy doc. Štefan Bederka po návrate z výskumného pobytu v Kanade navrhol a skonštruoval prvý HF CVD diamantový reaktor na Slovensku, umiestnený na Fakulte Elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

  • Depozícia uhlíkových materiálov – bórom dopovaný diamant, intrizický diamant, DLC

  • Depozičné metódy – Chemická depozícia z pár aktivovaná žeravými vláknami (HF CVD), Chemická depozícia z pár aktivovaná mikrovlnnou plazmou (MW CVD), naparovanie, naprašovanie, elektrochemická depozícia

  • Analýza materiálov – Rastrovacia elektrónová mikroskopia, Ramanová spektroskopia, elektrochemické analytické metódy

0

ROKOV VÝROBY DIAMANTU

0

PUBLIKÁCIÍ V KARENTOVANÝCH ČASOPISOCH

0

VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV

0

OBHÁJENÝCH ZÁVEREČNÝCH PRÁC

Go to Top