TiO2/BDD elektródy pre fotoelektrochemické aplikácie

2020-04-22T19:06:04+00:00

Fotoelektrochemický rozklad vody predstavuje perspektívny spôsob rozvoja trvalo udržateľných metód na výrobu vodíka a čistenie vody bez použitia chemikálií.