TiO2/BDD elektródy pre fotoelektrochemické aplikácie

Fotoelektrochemický rozklad vody predstavuje perspektívny spôsob rozvoja trvalo udržateľných metód na výrobu vodíka a čistenie vody bez použitia chemikálií. V rámci nášho výskumu vyvíjame unikátnu fotoelektrochemickú elektródu pozostávajúcu z nanoštrukturovaného bórom dopovaného diamantu pokrytého tenkou vrstvou TiO2. Bórom dopovaný diamant injektuje do vrstvy TiO2 nosiče náboja, čo zvyšuje účinnosť redoxnej reakcie v porovnaní so štandardnými TiO2/ITO fotoelektrochemickými elektródami. Doteraz najvyšší fotoprúd dosiahnutý na našej TiO2/BDD elektródach bol na úrovni 60 µA/cm2 a 3,2 mA/cm2 pri 0 a 2 V vs. Ag/AgCl.

Zdieľajte tento článok