Monthly Archives: máj 2023

Konektor pre BDD elektródu

2023-06-30T11:38:06+00:00

Konektor pre BDD elektródu Konektor obsahuje tri piny určené pre pracovnú elektródu, referenčnú elektródu a pomocnú elektródu. Konektor je kompatibilný s elektrochemickými prietokovými komorami uvedenými na tejto webovej stránke. Cenová ponuka

Konektor pre BDD elektródu2023-06-30T11:38:06+00:00

Fotokatalytický reaktor LumBox mini

2023-06-30T11:39:45+00:00

Fotokatalytický reaktor LumBox Fotokatalytický reaktor LumBox bol vyvinutý za účelom merania účinnosti fotoaktívnych materiálov. Zariadenie obsahuje vzduchotesnú komoru a LED UV-A s maximom pri vlnovej dĺžke 365 nm.  Cenová ponuka

Fotokatalytický reaktor LumBox mini2023-06-30T11:39:45+00:00

BDD elektróda 3mm

2023-07-03T16:14:00+00:00

BDD elektróda Bórom dopované diamantové elektódy sa vyznačujú vysokou mechanickou stabilitou, chemickou inertnosťou a širokým potenciálovým oknom. Elektródy dosahujú medze detekcie až na úrovni nmol/L. Bórom dopovaný diamant je pripravený chemickou depozíciou z pár aktivovanou mikrovlnnou plazmou.  Výsledky meraní sú uvedené v publikáciách. Špecifikácia WE materiál BDD Povrchová úprava Bez úpravy Elektródový systém [...]

BDD elektróda 3mm2023-07-03T16:14:00+00:00

Referenčná elektróda

2023-06-30T11:44:08+00:00

Referenčná elektróda RefEl je modul referenčnej elektródy Ag/AgCl určený pre elektrochemickú prietokovú komoru FlowCell3el. Modul sa ku komore pripevňuje závitom 10-32 0.19in. K potenciostatu sa referenčná elektroda pripája banánikom 4mm. Cenová ponuka

Referenčná elektróda2023-06-30T11:44:08+00:00

Ice Box

2023-06-30T11:43:35+00:00

Ice Box Chladiací box na ependorfky s ľadom. Cenová ponuka

Ice Box2023-06-30T11:43:35+00:00
Go to Top