Referenčná elektróda

RefEl je modul referenčnej elektródy Ag/AgCl určený pre elektrochemickú prietokovú komoru FlowCell3el. Modul sa ku komore pripevňuje závitom 10-32 0.19in. K potenciostatu sa referenčná elektroda pripája banánikom 4mm.