Diamanty pre vysokoúčinné odstraňovanie vírusov, rezistentných baktérii a mikropolutantov z vôd

V súčasnosti už vieme, že vírus SARS-CoV-2 je schopný kontaminovať rôzne povrchy najmä papier a plast a zotrvať na nich po dobu dlhšiu ako 24 hodín (závisí to však od viacerých faktorov). V súvislosti s prenosom vírusu SARS-CoV-2 v populácii je preto mimoriadne dôležitý vývoj nových dezinfekčných a dekontaminačných techník schopných vírus SARS-CoV-2 účinne inaktivovať.

Výskum v oblasti čistenia odpadových vôd napr. zo zdravotníckych zariadení pomocou bórom dopovaných diamantov (BDD), ktoré sú schopné produkovať na svojom povrchu hydroxylové radikály, ozón či ROS dlhodobo preukazuje vysokú účinnosť z hľadiska eliminácie mikrooganizmov a degradácie širokej škály mikropolutantov. Metóda má preto aj v súčasnej situácii vysoký potenciál pomôcť obmedziť šírenie vírusu SARS-CoV-2 napríklad v kontaminovaných vodách. Proces čistenia prebieha bez pridávania akýchkoľvek nebezpečných chemikálií, vďaka čomu je zároveň priateľský k životnému prostrediu.

Problematike výroby a aplikácii BDD materiálov sa dlhodobo venujú vedci združení okolo Ing. Mariana Vojsa, PhD. a Ing. Mariána Martona, PhD. z UEF FEI STU, ktorí na čistení či dezinfekcii vôd spolupracujú s výskumníkmi z ďalších špičkových vedecko-výskumných inštitúcii na Slovensku (FCHPT STU – doc. Ing. T. Mackuľak, PhD., doc. Ing. L. Bírošová, PhD., PriF UK – RNDr. A. Vojs Staňová, PhD. a UMB SAV – Dr. D. Pangallo, DrSc.). Modelové zariadenie na čistenie odpadových vôd – biologický reaktor – poskytla firma Aquatec VFL, s.r.o. Na vývoji nosného substrátu pre elektródy, tvoreného penovou keramikou s otvorenými pórmi, spolupracujeme so spoločnosťou LANIK s.r.o. (CZ). Zároveň veľmi úzko spolupracujeme s výskumno-vývojovou spoločnosťou R-DAS (Research – Development Aplications Services), ktorá sa zaoberá systémami pre inteligentné monitorovanie a riadenie, ich integráciou na čipe a implementáciou inovatívnych riešení do praxe.

V rámci výskumného projektu prebieha aj vývoj a celkový návrh a optimalizácia technológií čistenia odpadových vôd za účelom odstránenia vybraných mikropolutantov (primárne drog, pesticídov, liečiv a pod.) a baktérií rezistentných voči antibiotikám.

Bórom dopovaná diamantová vrstva Elektróda pokrytá diamantovou vrstvou Prietokový čistiaci modul

Zdieľajte tento článok