EC 01

BDD elektróda 1mm

2023-07-11T11:19:07+00:00

BDD elektróda 1mm Bórom dopované diamantové elektódy sa vyznačujú vysokou mechanickou stabilitou, chemickou inertnosťou a širokým potenciálovým oknom. Elektródy dosahujú medze detekcie až na úrovni nmol/L. Bórom dopovaný diamant je pripravený chemickou depozíciou z pár aktivovanou mikrovlnnou plazmou.  Výsledky meraní sú uvedené v publikáciách. Špecifikácia WE materiál BDD Povrchová [...]

BDD elektróda 1mm2023-07-11T11:19:07+00:00

BDD elektróda 2mm

2023-07-03T16:13:03+00:00

BDD elektróda 2mm Bórom dopované diamantové elektódy sa vyznačujú vysokou mechanickou stabilitou, chemickou inertnosťou a širokým potenciálovým oknom. Elektródy dosahujú medze detekcie až na úrovni nmol/L. Bórom dopovaný diamant je pripravený chemickou depozíciou z pár aktivovanou mikrovlnnou plazmou.  Výsledky meraní sú uvedené v publikáciách. Špecifikácia WE materiál BDD Povrchová úprava Bez úpravy Elektródový [...]

BDD elektróda 2mm2023-07-03T16:13:03+00:00

BDD elektróda 3mm

2023-07-03T16:14:00+00:00

BDD elektróda Bórom dopované diamantové elektódy sa vyznačujú vysokou mechanickou stabilitou, chemickou inertnosťou a širokým potenciálovým oknom. Elektródy dosahujú medze detekcie až na úrovni nmol/L. Bórom dopovaný diamant je pripravený chemickou depozíciou z pár aktivovanou mikrovlnnou plazmou.  Výsledky meraní sú uvedené v publikáciách. Špecifikácia WE materiál BDD Povrchová úprava Bez úpravy Elektródový systém [...]

BDD elektróda 3mm2023-07-03T16:14:00+00:00
Go to Top