Prietoková komora FlowCell3el

Prietoková komora FlowCell3el je určená pre fotoelektrochemické merania v prietoku.