Simulátor čistenia odpadových vôd

By |2020-06-12T09:52:39+00:0012 júna, 2020|

Simulátor čistenia odpadových vôd Exponát má za úlohu predstaviť laickej verejnosti spôsob odstraňovania znečistenia vôd (potravinárske farbivo) pomocou diamantových elektród elektrochemickými technikami. Umožňuje nastavenia rôznych parametrov procesu čistenia s odberom vzoriek a následným vizuálnym pozorovaním efektivity čistenia.

Diamanty pre vysokoúčinné odstraňovanie vírusov, rezistentných baktérii a mikropolutantov z vôd

By |2020-04-23T08:51:57+00:0022 apríla, 2020|

Diamanty pre vysokoúčinné odstraňovanie vírusov, rezistentných baktérii a mikropolutantov z vôd V súčasnosti už vieme, že vírus SARS-CoV-2 je schopný kontaminovať rôzne povrchy najmä papier a plast a zotrvať na nich po dobu dlhšiu ako 24 hodín (závisí to však od viacerých faktorov). V súvislosti s prenosom vírusu SARS-CoV-2 v populácii je [...]