Loading...
Domov2019-07-22T07:38:15+00:00

Slovenská diamantová skupina

Slovenská diamantová skupina (SDG) je zoskupenie mladých vedcov zameraných na výskum a inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov. Začiatky SDG sú datované do konca 90-tych rokov, kedy doc. Štefan Bederka po návrate z výskumného pobytu v Kanade navrhol a skonštruoval prvý HF CVD diamantový reaktor na Slovensku, umiestnený na Fakulte Elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

  • Depozícia uhlíkových materiálov – bórom dopovaný diamant, intrizický diamant, DLC

  • Depozičné metódy – Chemická depozícia z pár aktivovaná žeravými vláknami (HF CVD), Chemická depozícia z pár aktivovaná mikrovlnnou plazmou (MW CVD), naparovanie, naprašovanie, elektrochemická depozícia

  • Analýza materiálov – Rastrovacia elektrónová mikroskopia, Ramanová spektroskopia, elektrochemické analytické metódy

0

ROKOV VÝROBY DIAMANTU

0

PUBLIKÁCIÍ V KARENTOVANÝCH ČASOPISOCH

0

VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV

0

OBHÁJENÝCH ZÁVEREČNÝCH PRÁC

Simulátor čistenia odpadových vôd

Simulátor čistenia odpadových vôd Exponát má za úlohu predstaviť laickej verejnosti spôsob odstraňovania znečistenia vôd (potravinárske farbivo) pomocou diamantových elektród elektrochemickými technikami. Umožňuje nastavenia rôznych parametrov procesu čistenia s odberom [...]

Ďalšie aktuality

Objavujte spolu s nami

V prípade otázok alebo záujmu o exkurziu nás neváhajte kontaktovať

Kontaktujte nás